• OFERTA USŁUG DORADCZYCH

Wprowadzanie firm na rynki zagraniczne

Od roku 2009, początkowo jako MERIDIAN International, a obecnie pod marką własną INNOVEX Polska, świadczymy usługi polegające na wprowadzaniu firm i ich produktów (bądź usług), na wybrane rynki zagraniczne. Dotyczy to zarówno działań eksportowych przedsiębiorstw polskich, jak i wejścia firm zagranicznych na nasz rynek.

Dotychczas zrealizowaliśmy, bądź realizujemy, projekty z następujących branż:

  • Budowlanej (hydroizolacje, instalacje sanitarne, okna stalowe i aluminiowe),
  • Przeciwpożarowej (spray gaśniczy oraz zintegrowane systemy gaśnicze),
  • Chemicznej (wyroby z gumy, etanol kosmetyczny),
  • Recyklingowej (odpady surowcowe, głównie tworzywowe),
  • Energii odnawialnej (brykiet drzewny, ogniwa fotowoltaiczne),
  • Spożywczej (żywność bioaktywna, suplementy diety, wyroby medyczne),
  • Informatycznej (analizy menadżerskie, identyfikacja wizualna),
  • Przemysłowej (maszyny pakująco-rozpakowujące, technologie czyste).


Mamy swoich przedstawicieli, oraz stałych partnerów biznesowych, w kilku krajach Europy, w tym m.in. w Niemczech, Danii, Szwecji i Anglii. W oparciu o ich doświadczenie i kontakty, jesteśmy w stanie szybko zweryfikować możliwość podjęcia współpracy na wybranym rynku i przygotować strategię eksportową dla polskiej firmy. Oczywiście, doskonale znamy też rynek polski, na którym działamy od ponad dwudziestu lat!

Należymy do Klastra Transportowo-Logistycznego Północ-Południe oraz Grupy MERIDIAN, której liderem jest MERIDIAN Konsorcjum Doradcze. Jesteśmy także partnerem szwedzkiej firmy Kalex AB oraz międzynarodowej organizacji, działającej pod auspicjami Komisji Europejskiej, promującej współpracę zagraniczną, o nazwie Enterprise Europe Network.

Zapraszamy do współpracy!