• NASZA OFERTA

Systemy zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności ISO 22000/HACCP

• SYSTEMY ZARZĄDZANIA

Systemy zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności ISO 22000/HACCP

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) – System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli, oparty jest na wymaganiach Codex Alimentarius (kodeksu żywnościowego). HACCP to podstawowa forma Systemu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Żywności, mająca na celu m.in. identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością. System ten ma również na celu określenie metod eliminacji lub ograniczenie zagrożeń do akceptowalnego poziomu.

Norma ISO 22000 skierowana jest do wszystkich organizacji, które zajmują się produkcją, przetwarzaniem, magazynowaniem, transportowaniem i obrotem żywnością. System ten został opracowany w latach 60-tych XX wieku w Stanach Zjednoczonych. W Polsce obowiązek wdrożenia systemu HACCP początkowo dotyczył tylko zakładów produkujących wody mineralne oraz żywność specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Podstawą tego Systemu jest HACCP oraz niektóre elementy wymagań normy ISO 9001. Standard ten jest typowym źródłem wymagań do spełnienia i certyfikacji.

IFS – International Food Standard – jest standardem sieciowym hipermarketów, opracowanym przez Federację Niemieckich Detalistów. Ostatecznie do prac nad wymaganiami dołączyła Francuska Federacja Handlu i Dystrybucji. Tak więc, wszędzie tam, gdzie właścicielami sieci sklepów, lub hipermarketów, są Niemcy lub Francuzi, najprawdopodobniej wymagany będzie certyfikowany System IFS.

Ogólnie rzecz biorąc, standard ten jest zbiorem wymagań własnych, a trzon jego stanowi HACCP oraz niektóre z wymagań ISO 9001, chociaż tu należy uważać, gdyż ewolucja standardu doprecyzowała i rozbudowała niektóre elementy, które stanowiły podstawę do prac nad wymaganiami.

System IFS Logistics jest dedykowany dla firm transportowych i logistycznych i jest zbiorem wymagań dla tych firm, uwzględniających ich specyficzną rolę w odróżnieniu od standardu IFS Food dla producentów i firm uczestniczących w obrocie żywnością.

BRC – Global Standard For Food Safety – jest to standard opracowany przez British Retail Consortium w Wielkiej Brytanii. Jest wymagany przez sieci sklepów i hipermarketów, których właścicielem jest strona brytyjska. Podobnie jak IFS, jest to standard opracowany na podstawie Systemu HACCP oraz wymagań ISO 9001, w niektórych przypadkach znacząco zmienionych. Ocenia się, że standard ten jest nieco trudniejszy i bardziej rygorystyczny w porównaniu do IFS-u. Opracowane także zostały specjalistyczne odmiany w/w standardu, w tym m.in.:

  • BRC/IOP Packaging and Packaging Materials – norma dotycząca przedsiębiorstw produkujących i dostarczających opakowania do przemysłu spożywczego,
  • BRC Global Standard Storage and Distribution – norma dotycząca firm zajmujących się magazynowaniem i transportem żywności, opakowań i innych dóbr konsumpcyjnych,
  • BRC Global Standard Consumer Products – norma dotycząca producentów artykułów typu „non-food” (np. producentów kosmetyków, szamponów, tekstyliów, telewizorów, szkła, zabawek, AGD, RTV itp.). Dzięki wdrożeniu powyższego standardu, produkty te mają być bezpieczne i legalne.


Mamy wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu systemów spożywczych. Oferujemy kompleksową realizację projektów doradczych z zakresu HACCP (ISO 22000), BRC oraz IFS. Nasi konsultanci kierują także na co dzień systemami bezpieczeństwa żywności w wielu firmach, co czyni ich kompetentnymi praktykami.