• NASZA OFERTA

System zarządzania ciągłością działania ISO 22301

• SYSTEMY ZARZĄDZANIA

System zarządzania ciągłością działania ISO 22301

Norma ISO 22301 jest międzynarodowym standardem stanowiącym wymagania dla ustanowienia i zarządzania systemem zarządzania ciągłością działania (BCMS) w każdej organizacji, niezależnie od rozmiaru i rodzaju prowadzonej przez nią działalności. Określa ona wymogi wobec zarządzania firmą w celu zapobiegania incydentom zakłócającym pracę, zmniejszenia prawdopodobieństwa ich wystąpienia oraz zapewniania, że w razie gdyby do nich doszło, organizacja nie ucierpi, a jeżeli poniesie straty, to będzie w stanie szybko ponownie podjąć działalność.

Istotą systemu ciągłości działania jest przeprowadzenie audytu, który umożliwi identyfikację wszystkich procesów i obszarów działalności firmy, którą są kluczowe dla prowadzonego biznesu. Celem i wynikiem audytu jest z kolei opracowanie planu zapewniającego funkcjonowanie organizacji w sytuacjach kryzysowych. Chodzi o odpowiedź na pytanie – co złego może się wydarzyć, co zrobić, żeby się nie wydarzyło, jak też, co zrobić, gdy jednak się wydarzy. Rezultatem dobrze przeprowadzonej analizy ryzyka jest plan działania, który podlega testowaniu aby był skuteczny w przypadkach wystąpienia sytuacji niepożądanych, czyli tzw. zakłóceń.

Oferujemy kompleksowe opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Ciągłością Działania, zgodnego z normą ISO 22301, w tym: przeprowadzenie analizy ryzyka, przygotowanie dokumentacji i szkoleń dla pracowników, w tym dla audytorów wewnętrznych i pełnomocnika, jak też wdrożenie wypracowanych rozwiązań.