System zarządzania BiHP ISO 45001

Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, polega na identyfikacji zagrożeń oraz wdrożeniu działań kontrolnych, obniżających ryzyka do poziomu akceptowalnego, a następnie monitorowaniu poziomu bezpieczeństwa.Nadzorowanie ryzyka związanego z wykonywanymi pracami...

  • 1
  • 2