• NASZA OFERTA

System Zarządzania Energią ISO 50001

• SYSTEMY ZARZĄDZANIA

System Zarządzania Energią ISO 50001

Norma ISO 50001 tworzy w organizacji ramy do wdrożenia kompleksowego Systemu Zarządzania Energią. Dedykowana jest ona wszystkim firmom, dla których ważnym czynnikiem jest zoptymalizowany pobór energii, jednak jej implementację szczególnie zaleca się przedsiębiorstwom działającym w gałęziach przemysłu charakteryzujących się dużym zużyciem energii elektrycznej, bądź gazowej, lub zwiększoną emisją gazów cieplarnianych.

Dzięki wyznaczeniu bazowego poziomu zużycia energii, norma ISO 50001 pozwala osiągać dobre wyniki energetyczne oraz sprawia, że struktura wydatkowania energii uzyskuje – w każdym zakładzie, obiekcie, bądź wydziale – znacząco zwiększoną wydajność. Poprzez właściwe gospodarowanie zużyciem energii, wdrożony na podstawie ISO 50001 System, przekłada się na zmniejszanie kosztów potrzebnych do uzyskania określonego produktu, wyrobu lub usługi, oraz umożliwia istotną poprawę wyników finansowych. Ponadto, pozwala zidentyfikować źródła zwiększonego poboru mocy i podjąć działania, które zużycie to zredukują, zwiększając tym samym oszczędność, a więc i rentowność przedsiębiorstwa.

Do najważniejszych korzyści z wdrożenia Systemu Zarządzania Energią, zgodnego z normą ISO 50001, zaliczyć można:

  • redukcję kosztów jednostkowych w procesach wytwarzania wyrobów i usług oraz kosztów związanych z mocą zamówioną oraz energią bierną,
  • bezpieczeństwo energetyczne firmy, wynikające z zarządzania energią z oparciu o analizę ryzyka,
  • spełnienie wymagań prawnych – wykonany w ramach ISO 50001 przegląd energetyczny spełnia wymagania audytu energetycznego przedsiębiorstwa, zgodnie z Ustawą o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r.,
  • zwolnienie z akcyzy od wyrobów gazowych służących do celów opałowych w zakładach energochłonnych, zgodnie z Ustawą o podatku akcyzowym z d. 6 grudnia 2008 r.,
  • ograniczenie śladu węglowego poprzez redukcję emisji GHG, wynikających ze zużycia paliw i energii,
  • podejmowanie decyzji na podstawie faktów i „twardych” danych, wynikających z kwantyfikacji,
  • wiedzę ekspercką pozostawioną przez konsultantów – praktyków po wdrożeniu Systemu w organizacji,
  • pozytywny wizerunek firmy, jako organizacji prospołecznej i prośrodowiskowej, zaangażowanej z realizację strategii ESG, której elementem jest również sprawne zarządzanie energią, potwierdzony certyfikatem zgodności z normą ISO 50001.


Oferujemy kompleksowe opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Energią, w tym m.in.: opomiarowanie wszystkich odbiorników energii, wizualizację wyników jej zużycia 24/7, analizę oraz optymalizację i utrzymanie osiągniętych rezultatów w postaci konkretnych oszczędności. Przy współpracy z partnerami zajmującymi się pozyskiwaniem dotacji ze środków UE, proponujemy także wsparcie w zakresie dofinansowania inwestycji proekologicznych, m.in. w maszyny energooszczędne, pompy ciepła, czy panele fotowoltaiczne.