• NASZA OFERTA

System zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001

• SYSTEMY ZARZĄDZANIA

System zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001

Bezpieczeństwo informacji to nie tylko systemy teleinformatyczne. Pojęcie to jest szersze i obejmuje również aspekty prawne oraz zabezpieczenia: organizacyjne, socjotechniczne i fizyczne. Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w oparciu o wymagania normy ISO 27001, pozwala na kompleksowe objęcie ochroną istotnych dla organizacji informacji we wszystkich powyższych obszarach, w tym także w zakresie ochrony danych osobowych.

Dzięki Systemowi, wymagane do podniesienia poziomu bezpieczeństwa działania informatyczne, organizacyjne i techniczne, zostają udokumentowane, a kierownictwo organizacji otrzymuje narzędzie, za pomocą którego może nie tylko stale nadzorować poziomy ryzyka i podejmować stosowne decyzje, ale także traktować bezpieczeństwo w kategoriach inwestycji, a nie tylko kosztów funkcjonowania.

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, zgodny z ISO 27001, może zostać wdrożony w organizacji całkowicie niezależnie lub zostać zintegrowany z innymi systemami zarządzania – np. ISO 9001, RODO lub np. ISO 20000. Dzięki ujednoliceniu niektórych procesów i dokumentów, poprawia się skuteczność i efektywność wdrożonych systemów.

Wdrożenie Systemu musi zostać poprzedzone audytem wstępnym, skierowanym na identyfikację istniejącego poziomu bezpieczeństwa informacji w całej organizacji, oraz wskazanie istniejących zagrożeń i kierunków doskonalenia. Dzięki temu możliwa jest ocena stopnia spełniania wymagań i zakresu działań niezbędnych do uzyskania pożądanego poziomu bezpieczeństwa oraz certyfikatu zgodności z normą ISO 27001.

Wdrożenie powyższych obszarów bezpieczeństwa spowoduje skuteczne dostosowanie się do wymogów prawa oraz oczekiwań klientów i kontrahentów, a także podniesie jakość oferowanych produktów i usług oraz prestiż organizacji. Przede wszystkim jednak wydatnie zwiększy bezpieczeństwo posiadanych i przetwarzanych informacji, w tym danych osobowych.

Zapewniamy kompleksowe usługi związane z projektowaniem, wdrożeniem oraz rozwojem Systemu Bezpieczeństwa Informacji.