• NASZA OFERTA

System zarządzania bezpieczeństwem w łańcuchu dostaw logistycznych ISO 28000

• SYSTEMY ZARZĄDZANIA

System zarządzania bezpieczeństwem w łańcuchu dostaw logistycznych ISO 28000

Łańcuch logistyczny to łańcuch transportowo-magazynowy, który stanowi technologiczne połączenie punktów magazynowych i przeładunkowych drogami przewozu towarów. Poszczególne działania w ramach funkcjonowania łańcucha logistycznego to kolejne etapy całego procesu przepływu towarów i usług od producenta do konsumenta. Wszystkie operacje oraz procesy zamówień i polityki zapasów poszczególnych ogniw tego łańcucha powinny być organizacyjnie i finansowo skoordynowane.

Łańcuchy logistyczne jako łańcuchy dostaw, różnią się między sobą poziomem złożoności i strukturą (np. równoległe, szeregowe, rozgałęzione czy hybrydowe), jednakże możemy wyróżnić cztery podstawowe typy ogniw każdego łańcucha logistycznego:

  • ogniwo pozyskania surowców – źródło surowców,
  • ogniwo dostaw surowców do łańcucha – pośrednicy sprzedaży surowców i półfabrykatów,
  • ogniwo produkcji – wytwarzanie wyrobów gotowych,
  • ogniwo dystrybucji – dostarczanie wyrobów gotowych do klienta.


Łańcuch logistyczny można zatem określić jako sieć logistyczną rozciągającą się pomiędzy rynkiem zaopatrzenia i zbytu, a w bardziej szczegółowym ujęciu – pomiędzy producentami, dostawcami, ogniwami handlu, przedsiębiorstwami świadczącymi usługi logistyczne i ostatecznymi odbiorcami.

Współpraca przedsiębiorstw, dostawców, odbiorców, kooperantów i innych ogniw łańcucha, umożliwia płynne przemieszczanie się nie tylko towarów, ale także informacji i środków finansowych.

Norma ISO 28000, pt. System zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw, przeznaczona jest dla wszystkich organizacji biorących udział w procesie dostaw produktów na każdym jego etapie, począwszy od wyboru kontrahentów, poprzez transport, spedycję, odprawy celne, magazynowanie, itp.

Oferujemy doradztwo i pełen zakres szkolenia w ramach opracowania i wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w Łańcuchu Dostaw Logistycznych ISO 28000.