• NASZA OFERTA

System zarządzania jakością ISO 9001

• SYSTEMY ZARZĄDZANIA

System zarządzania jakością ISO 9001

Wymagania normy ISO 9001 mogą stosować wszystkie firmy i organizacje, niezależnie od ich wielkości i rodzaju. Ukierunkowana jest ona na zrozumienie i spełnienie wymagań klienta, a więc określonych potrzeb względem produktów i/lub usług danej organizacji, podejście procesowe i dostarczanie wyników skuteczności tych procesów oraz ich ciągłe doskonalenie, a także na zarządzanie ryzykiem w działalności biznesowej.

Do głównych wymagań normy ISO 9001 należą: nadzór nad udokumentowaną informacją (dokumentami i zapisami), kwalifikacja i ocena dostawców, ustanowienie i mierzenie procesów, analiza ryzyka, zarządzanie zasobami, badanie satysfakcji klientów, przeprowadzanie audytów wewnętrznych, wdrażanie działań naprawczych, czy ciągłe doskonalenie.

Wszystkie te wymagania są szczegółowo opisane w przedmiotowej normie i uwzględniają osiem zasad jakości:

  1. zorientowanie na klienta (pozycja organizacji na rynku jest zależna od jej klientów),
  2. przywództwo (kierownictwo organizacji wypracowuje kierunki jej rozwoju),
  3. zaangażowanie personelu (najcenniejszym dobrem organizacji są jej pracownicy),
  4. podejście procesowe (skuteczność i efektywność organizacji zależy w głównej mierze od jakości realizowanych w niej procesów),
  5. systemowe podejście do zarządzania (zarządzanie jakością jest traktowane jako zarządzanie wzajemnie ze sobą powiązanych procesów),
  6. ciągłe doskonalenie (stałym celem organizacji jest ciągłe doskonalenie realizowanych w niej procesów),
  7. rzeczowe podejście do podejmowania decyzji (podejmowanie decyzji na podstawie faktów i liczb),
  8. wzajemne korzyści w stosunkach z dostawcami (tworzenie wzajemnie korzystnych stosunków z dostawcami materiałów, surowców czy  usług, stanowi dla organizacji gwarancję wysokiej jakości produktów dla klienta).

Oferujemy praktyczne, szybkie i skuteczne opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością dostosowanego do Państwa organizacji, zgodnie z dewizą: jak najmniej zbędnej biurokracji, a jak najwięcej wartości dodanej dla firmy.