• NASZA OFERTA

CSR: społeczna odpowiedzialność biznesu

• SYSTEMY ZARZĄDZANIA

CSR: społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR), to strategia zarządzania, zgodnie z którą przedsiębiorstwa w swoich działaniach dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne, aspekty środowiskowe, czy relacje z różnymi grupami interesariuszy, w szczególności z pracownikami. Bycie społecznie odpowiedzialnym oznacza inwestowanie w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska, relacje z otoczeniem firmy i informowanie o tych działaniach, co przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa i kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego.
Pod koniec października 2010 r., Międzynarodowa Organizacja Standaryzacyjna (ISO), po ponad 5 latach pracy w gronie ekspertów z 99 krajów, opublikowała normę ISO 26000. Norma ta ma za zadanie uporządkować wiedzę na temat społecznej odpowiedzialności biznesu. Nie podlega ona certyfikacji, stanowi jednak praktyczny przewodnik po zasadach odpowiedzialnego biznesu. Zawiera wskazówki dla organizacji każdego typu (nie tylko dla przedsiębiorstw), bez względu na jej wielkość, lokalizację, czy formę prawną prowadzonej działalności. Norma ISO 26000 wyróżnia następujące obszary społecznej odpowiedzialności biznesu: (1) ład organizacyjny, (2) prawa człowieka, (3) stosunki pracy, (4) środowisko, (5) sprawiedliwe praktyki rynkowe, (6) relacje z konsumentami, (7) zaangażowanie społeczne.
Oferujemy kompleksowe opracowanie i wdrożenie strategii CSR, tj. społecznej odpowiedzialności biznesu, przy użyciu różnych narzędzi, dostosowanych odpowiednio do działalności firmy. Najczęściej wybierane narzędzia CSR to:

  • Działania na rzecz lokalnej społeczności,
  • Działania proekologiczne,
  • Kampanie społeczne,
  • Programy dla pracowników,
  • Raporty społeczne,
  • Systemy zarządzania, tj. np. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001,
  • Wolontariat pracowniczy,
  • Zarządzanie łańcuchem dostaw,
  • Znakowanie produktów.