• NASZA OFERTA

System zarządzania środowiskowego ISO 14001

• SYSTEMY ZARZĄDZANIA

System zarządzania środowiskowego ISO 14001

Podstawowym kryterium, na którym opiera się działania w zakresie Systemu Zarządzania Środowiskowego, jest identyfikacja aspektów środowiskowych. Tworzy się rejestr tych aspektów i wyszczególnia aspekty znaczące w działalności danej organizacji. Następnie na ich podstawie buduje się cele, zadania i programy środowiskowe.

ISO 14001 to uznawana w skali międzynarodowej norma określająca metody wdrażania efektywnych systemów zarządzania środowiskowego. Normę tę opracowano w celu zdefiniowania reguł delikatnej równowagi między zachowywaniem rentowności i minimalizacją wpływu działalności na środowisko naturalne. Organizacje stosujące założenia tej normy mogą osiągnąć oba powyższe cele.

Co obejmuje norma ISO 14001? Wymagania ogólne, dyrektywy w zakresie ochrony środowiska naturalnego, informacje na temat planowania wdrażania i innych czynności, informacje dotyczące procedur kontroli i czynności naprawczych, przegląd technik zarządzania.


Kogo to dotyczy?

Wpływ działalności na środowisko naturalne stanowi coraz ważniejszą kwestię na całym świecie. Obecnie wiele podmiotów wywiera naciski na zminimalizowanie takiego wpływu — pochodzą one z wielu źródeł, między innymi od administracji rządowych, organizacji handlowych, ustawodawców, sieci dostawców, organizacji społecznych czy instytucji finansowych.

Można też zaobserwować coraz większe naciski społeczne ze strony zainteresowanych stron, między innymi organizacji zrzeszających konsumentów i zajmujących się ochroną środowiska, organizacji pozarządowych skupiających mniejszości, środowisk naukowych czy sąsiadujących krajów. Norma ISO 14001 jest więc ważna dla wszelkich organizacji: od niewielkich firm prowadzących działalność w jednej lokalizacji po międzynarodowe korporacje; organizacji prowadzących działania o wysokim stopniu ryzyka, po obarczone niskim ryzykiem przedsiębiorstwa usługowe.

Oferujemy kompleksową realizację projektu doradczego polegającego na opracowaniu i wdrożeniu Systemu Środowiskowego w Państwa firmie. Szkolenia dla menedżerów, audytorów  i pełnomocnika wchodzą w skład projektu.