CSR: społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR), to strategia zarządzania, zgodnie z którą przedsiębiorstwa w swoich działaniach dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne, aspekty środowiskowe, czy relacje z różnymi...