SYSTEMY ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ZDROWOTNYM ŻYWNOŚCI

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) – System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli – oparty na wymaganiach Codex Alimentarius (Kodeksu żywnościowego). HACCP to podstawowa forma Systemu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Żywności.

Jest to postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności przez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością. System ten ma również na celu określenie metod eliminacji lub ograniczenie zagrożeń do akceptowalnego poziomu.


Norma ISO 22000 
skierowana jest do wszystkich organizacji, które w ramach swoich działalności zajmują się produkcją, przetwarzaniem, magazynowaniem, transportowaniem i obrotem żywności. System ten został opracowany w latach 60 XX wieku w Stanach Zjednoczonych. W Polsce obowiązek wdrażania systemu HACCP początkowo dotyczył tylko zakładów produkujących wody mineralne oraz żywność specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Podstawą tego Systemu jest HACCP oraz niektóre elementy wymagań normy ISO 9001. Norma ta jest typowym źródłem wymagań do spełnienia i certyfikacji na zgodność.


System FSSC
jest specyfikacją (ISO/TS 22002-1 i ISO/TS 22003) zastosowaną równorzędnie z wymaganiami normy głównej ISO 22000. Dotyczy on firm, które zamierzają spełnić oczekiwania stawiane przez organizację kluczowych producentów żywności Global Food Safety Initiative’s (GFSI).

Główne cechy wyróżniające kształt systemu jaki powstanie po zastosowaniu do normy ISO 22000 specyfikacji, to rozszerzone wymagania dla programów wstępnych. Łącznie dodatkowo zastosowanych jest 18 zakresów wymagań programów wstępnych co szczególnie było wskazywane przez sieci handlowe.

System FSSC jest niczym innym jak systemem HACCP z narzędziami systemu zarządzania jakością oraz co najistotniejsze z zastosowaniem szczegółowymych wytycznych dotyczących programów wstępnych (m.in. budynki, usuwanie śmieci, czyszczenie i dezynfekcja, ochrona DDD i dalsze).


IFS – International Food Standard
– jest standardem sieciowym hipermarketów, opracowanym przez Federację Niemieckich Detalistów. Ostatecznie do prac nad wymaganiami dołączyła Francuska Federacja Handlu i Dystrybucji. Tak, więc wszędzie tam gdzie właścicielami sieci sklepów lub hipermarketów są Niemcy lub Francuzi, wymagany będzie certyfikowany System IFS.

Ogólnie standard jest zbiorem wymagań własnych, a trzon jego stanowi HACCP oraz niektóre z wymagań ISO 9001, chociaż tu należy uważać gdyż ewolucja standardu doprecyzowała i rozbudowała niektóre elementy, które stanowiły podstawę do prac nad wymaganiami. Obecnie obowiązuje 6 wersja standardu.
System IFS Logistics jest dedykowany dla firm transportowych i logistycznych i jest zbiorem wymagań dla tych firm, uwzględniających ich specyficzną rolę w odróżnieniu od standardu IFS Food dla producentów i firm uczestniczących w obrocie żywnością.


BRC – Global Standard – for food safety
– jest to standard opracowany przez British Retail Consortium w Wielkiej Brytanii. Jest wymagany przez sieci sklepów i hipermarketów gdzie właścicielem jest strona brytyjska. Podobnie jak IFS jest to standard opracowany na podstawie Systemu HACCP oraz wymagań ISO 9001, w niektórych przypadkach znacząco zmienionych, a także wymagań własnych. Ocenia się, że standard ten jest nieco trudniejszy i bardziej rygorystyczny w wymaganiach od IFS. Obecnie obowiązuje już 6 wersja standardu.
Opracowano także specjalistyczne standardy, w tym m.in.:

BRC/IOP Packaging and Packaging Materials – norma dotycząca przedsiębiorstw produkujących i dostarczających opakowania do przemysłu spożywczego.

BRC Global Standard – Storage and Distribution – norma dotycząca firm zajmujących się magazynowaniem i transportem żywności, opakowań i innych dóbr konsumpcyjnych.

BRC Global Standard – Consumer Products – norma dotyczy producentów artykułów typu „non-food” (np. producentów kosmetyków, szamponów, tekstyliów, telewizorów, szkła, zabawek, AGD, RTV itp.). Produkty te mają być bezpieczne i legalne.


Mamy wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu systemów spożywczych. Oferujemy kompleksową realizację projektów doradczych z zakresu HACCP (ISO 22000), BRC, IFS oraz GMP i GHP. Nasi konsultanci kierują także na co dzień systemami bezpieczeństwa żywności w wielu firmach, co czyni ich kompetentnymi praktykami.


Obecnie oferujemy także przeprowadzenie auditu (inspekcji) Państwa przedsiębiorstwa, którego celem jest potwierdzenie spełnienia wymagań normy, np.: ISO 22000 lub standardu sieciowego, np.: IFS, IFS Logistics, BRC, Standard TESCO, itp.