SYSTEM ZARZĄDZANIA BIHP ISO 45001

Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, polega na identyfikacji zagrożeń oraz wdrożeniu działań kontrolnych, obniżających ryzyka do poziomu akceptowalnego, a następnie monitorowaniu poziomu bezpieczeństwa.

Nadzorowanie ryzyka związanego z wykonywanymi pracami wpływa korzystnie nie tylko na poziom bezpieczeństwa i higieny pracy, pozwala także budować zaufanie wśród wszystkich interesariuszy (pracowników, partnerów biznesowych, klientów końcowych, otoczenia biznesowego oraz społecznego).

Obecnie przy certyfikacji systemu BHP mamy do wyboru brytyjską normę OHSAS 18001 oraz jej międzynarodowy  odpowiednik ISO 45001, pn. System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Nowa norma charakteryzuje się pełną integracją z wymaganiami ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015, co w znacznym stopniu ułatwi budowanie zintegrowanych systemów zarządzania.

Oferujemy kompleksowe opracowanie i wdrożenie Systemu BiHP zgodnie z wybranych przez Państwo standardem: OHSAS 18001 bądź ISO 45001. Szkolenia i nadzór wdrożeniowy są stałym elementem każdego naszego projektu doradczego.