BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE PASZ

System GMP+ Feed Certification Scheme, dotyczy bezpieczeństwa zdrowotnego pasz i jest kompilacją wymagań jak dla żywności Systemu HACCP oraz ISO 9001 z wymaganiami specyficznymi dotyczącymi pasz. Opis wymagań, specyfiki i wszelkich oficjalnych informacji znajduje się na stronie www.gmpplus.org, gdzie publikowane są też poszczególne wersje standardów dla poszczególnych rodzajów działalności:

 • GMP+ B1 Produkcja, Handel i Usługi
 • GMP+ B1.2 Produkcja, Handel i Usługi
 • GMP+ B2 Produkcja składników pasz
 • GMP+ B3 Handel, skup i magazynowanie oraz przeładunek pasz
 • GMP+ B4 Transport
 • GMP+ B4.3 Transport Śródlądowymi Drogami Wodnymi

Istotnym w omawianiu tego systemu jest fakt że na podanej wcześniej stronie internetowej można znaleźć wszystkie firmy, które poddały się ocenie spełniania wymagań GMP+. To już nie jest system gdzie funkcjonuje tylko i wyłącznie papierowy certyfikat, ale też następuje wpis do bazy danych przedsiębiorstw z certyfikatem. Można to na bieżąco śledzić. Każdy może sprawdzić czy firma istnieje w systemie GMP+ czy np. został jej cofnięty certyfikat z jakiejś przyczyny.

Klienci oczekujący paszy GMP+ poszukują firm wpisanych do rejestru, które ponadto zapewniają transport paszy przez firmy transportowe, także co do których można zweryfikować w rejestrze że spełniają wymagania GMP+.

RedCert jest systemem zrównoważonego rozwoju biomasy i dotyczy firm z branży energii odnawialnej, tj. producentów surowej biomasy roślinnej, dystrybutorów oraz przedsiebiorstwa wykorzystujące ją w produkcji.

Wskazanie do posiadania certyfikatu wynika z Dyrektywy Unii Europejskiej 2009/28/WE, w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Renewable Energy Directive – RED). Istnieje kilka systemów, które można poddać formalnej zgodnej z dyrektywą certyfikacji np. System RedCert.

Certyfikat RedCert wskazuje na spełnienie  m.in. wymagań dyrektywy 2009/28/WE i stanowi podstawę (warunek) do prowadzenia handlu biomasą na cele energetyczne. Kogo dotyczy?

 • Gospodarstw rolnych
 • Producentów biomasy i biopaliw
 • Producentów energii z biomasy i biopaliw
 • Przetwórców biomasy i biopaliw
 • Firm handlowych dystrybuujących biomasę i biopaliwa

Kluczowym i najistotniejszym celem zastosowania wymagań dyrektywy, jak i później sytemu RedCert, jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i ochrona biosfery.