OFERTA USŁUG DORADCZYCH

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM

Proponujemy Państwu współpracę w następującym zakresie:

  • Audyt zerowy przedsiębiorstwa pod kątem spełniania przez niego wymagań określonego standardu, np. normy ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, HACCP, wytycznych IFS (także w wersji IFS Logistics), czy BRC,
  • Inspekcja zakładu pod kątem spełniania wymagań zasad higieny oraz dobrej praktyki produkcyjnej i magazynowej (dla standardów spożywczych),
  • Szkolenie personelu wykonawczego, zespołu wdrożeniowego, audytorów wewnętrznych oraz pełnomocnika w zakresie wybranego standardu,
  • Opracowanie dokumentacji systemu zarządzania bądź bezpieczeństwa,
  • Wdrożenie wybranego systemu zarządzania bądź bezpieczeństwa, w tym:
  • Audyty u dostawców,
  • Audyt przedcertyfikacyjny wybranego systemu,
  • Doskonalenie systemu po certyfikacji, w tym okresowe przeglądy i audyty.

Świadczmy także usługi polegające na kierowaniu systemami naszych klientów. Wówczas konsultanci występują w roli pełnomocników d/s systemów jakości bądź bezpieczeństwa. Obecnie mamy kilkanaście takich umów, m.in. w systemach ISO 9001, ISO 14001, RODO oraz spożywczych: ISO 22000/HACCP/BRC/IFS.

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI (FIRMAMI)

Oferujemy Państwu także usługę kierowania dowolnym projektem biznesowym i to od najwcześniejszej fazy jego rozwoju, czyli pomysłu. Uczestniczymy w ocenie koncepcji biznesowej, wspólnie tworzymy biznes plan, badamy rynek, opracowujemy narzędzia marketingowo-sprzedażowe, które następnie wdrażamy. Wprowadzamy też produkty i usługi na rynki zagraniczne. Więcej…

Bardzo elastycznie podchodzimy do formy współpracy w tym zakresie. Często zarządzamy projektami w imieniu i na rzecz klientów, dlatego reprezentujemy ich interesy jako pełnomocnicy bądź członkowie zarządów. Tworzymy też nowe spółki, często ze wsparciem kapitału inwestycyjnego, pochodzącego ze środków UE bądź VC. Więcej…