KONTAKT

MERIDIAN Konsorcjum Doradcze

Siedziba: ul. Łopianowa 11/3, 81-589 Gdynia
Biuro: ul. Hutnicza 3/204 (budynek B), 81-212 Gdynia

Tel.: +48 604 914 492
Mail: meridian@meridian-kd.pl
Skype: jwmeridian

NIP: 586-147-14-88
REGON: 191597700

    Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), informuję, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jacek Witt prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MERIDIAN Konsorcjum Doradcze, z siedzibą w Gdyni (81-589), przy ul. Łopianowej 11/3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), jako usprawiedliwionego interesu Administratora. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu ustania celu ich przetwarzania, a następnie będą archiwizowane – w celu ewentualnego wykorzystania w przyszłości – przez okres 1 roku. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.