Klauzula informacyjna RODO dla kontrahentów

W związku z unijnym rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych osobowych (tzw. RODO), podjęliśmy działania mające na celu dostosowanie wewnętrznych procedur do wymogów tego prawa.

Poniżej znajdą Państwo informacje, które w przejrzysty sposób pozwolą zapoznać się z zasadami ochrony danych osobowych w naszej firmie. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 r. (RODO), informujemy że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Jacek Witt prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MERIDIAN Konsorcjum Doradcze, z siedzibą w Gdyni (81-589), przy ul. Łopianowej 11/3.
 2. Wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych, oraz zakresu przysługujących Państwu uprawnień, prosimy kierować na adres: meridian@meridian-kd.pl.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu zawarcia umowy, bądź na podstawie zawartej już umowy, czyli zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, Rozporządzenia RODO.
 4. Jeżeli zostawią Państwo swoje dane w formularzu kontaktowym (zakładka KONTAKT), to będziemy je przetwarzać w celu nawiązania relacji biznesowych z Państwem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f, Rozporządzenia RODO, jako usprawiedliwionego interesu Administratora.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może skutkować odmową zawarcia umowy, bądź niemożnością nawiązania kontaktu.
 6. Mogą Państwo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również wnieść sprzeciw wobec ich dalszego przetwarzania w każdym momencie.
 7. Dane osobowe, które nam Państwo powierzacie, przechowywane są w naszej bazie kontrahentów. Jest ona odpowiednio zabezpieczona tak, aby nie dostała się w niepowołane ręce, ani nie została utracona. Dane osobowe w niej zawarte będziemy przetwarzać do momentu ustania celu przetwarzania, tj. do zakończenia współpracy, po czym będziemy je archiwizować przez 6 lat. W przypadku danych kontaktowych, po ustaniu celu ich przetwarzania, będą archiwizowane przez 1 rok w celu ewentualnego wykorzystania w przyszłości.
 8. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą jedynie podmioty uprawnione do ich uzyskania w związku z realizacją umowy, w tym konsultanci, którzy posiadają status podmiotu przetwarzającego (tzw. Procesora).
 9. Nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich.
 10. Państwa dane osobowe nie podlegają i nie będą podlegały procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 11. Pragniemy także poinformować, że w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych niezgodnie z Rozporządzeniem RODO, mają Państwo prawo skierować skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), z siedzibą w Warszawie (00-923) przy ul. Stawki 2.